ACKN

Akademickie Centrum Konferencyjno NoclegoweUniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Akademickie Centrum Hotelowe

ul. Armii Krajowej 9

30-150 Kraków

NIP 675-02-00-195KONTAKT:

tel +48 12 662 7003

fax +48 12 662 6453

e-mail: ackn@up.krakow.pl